Bakgrund till Digikaskoarkivet


Jag är en gammal "sommarkasköbo" sedan 1949 med rötter i Kaskö för att min mor är född där. Jag har också en sommarvilla på Sälgrund och hoppas att ha mera tid att vara i Kaskö nu efter min pensionering.

Efter att ha skannat och restaurerat flera tusen gamla negativ och familjefoton som jag fick ärva av min faster, har jag blivit mycket intresserad av gamla fotografier. Eftersom Kaskö ligger mitt hjärta nära ville jag på frivillig basis skapa ett nätbaserat multimediaarkiv (som jag kallar Digikasko) innehållande gamla bilder, videor, smalfilmer, animeringar och inspelade intervjuer från Kaskö.

Min urspungliga tanke var att övertyga Kaskö hembygds- och museiförening att ge tillstånd att digitalisera och göra museets bildarkiv kostnadsfritt tillgängligt för detta ändamål men tyvärr lyckades detta inte.

Jag ville trots allt försöka samla ihop gamla bilder från Kaskö och planerade att annonsera mitt intresse till dylika bilder och hoppades på att få använda kopior av dessa i bildarkivet. Min barndomsvän Sonja Lapveteläinen berättade om ett omfattande arkiv som består av foton som Kaskö förra stadsdirektör Helge Finell har fotograferat och mycket utförligt dokumenterat. Till min stora glädje ställde sig arkivets ägare Tua Finell sig mycket positiv till att inkludera det Finellska arkivet i Digikasko-arkivet.

Digikasko-arkivet är ett öppet arkiv så att vem som helst kan nå det via internet. Jag hoppas att alla som är intresserade av gamla bilder från Kaskö får lika mycket nöje av bilderna som jag har fått av detta projekt. Jag hoppas också att så många kasköbor som möjligt ger tillstånd att inkludera valda privata bilder i arkivet. Personligen tycker jag speciellt om de amimerade bilderna som klart visar skillnaden i motivet mellan två olika tidpunkter.

Jag vill tacka Sonja Lapveteläinen och Martin Bonde för uppmuntrande, hjälp och stöd under detta projekt. Jag vill också tacka Kaskö stad för en mycket positiv attityd.

Slutligen vill jag alldeles speciellt tacka Tua Finell för rätten att använda det utmärkta Finellska arkivet i Digikasko-projektet.

Januari 2010, Rolf Sara
rolf.sara@gmail.com


Digikasko kuva-arkiston tausta


Olen vanha "kesäkaskislainen" vuodesta 1949 lähtien. Juureni ovat Kaskisissa sillä äitini on syntynyt siellä. Minulla on kesähuvila Majakkasaaressa ja toivon voivani viettää siellä enemmän aikaa nyt kun olen eläkkellä.

Skannattuani ja restauroituani tuhansia negatiiveja ja tädiltäni perimiäni vanhoja perhekuvia heräsi kiinnostukseni kaikkiin vanhoihin valokuviin. Koska Kaskinen on sydäntäni lähellä, halusin vapaaehtoisuusperiaattella luoda verkkopohjaisen multimedia-arkiston, joka sisältää vanhoja kuvia, videoita, kaitafilmejä, animaatioita ja alkuperäismurteella äänitettyjä haastatteluja Kaskiksista. Arkisto on nimeltään Digikasko.

Alkuperäinen ajatukseni oli pyytää Kaskisten kotiseutu- ja museoyhdistykseltä lupa museon kuva-arkistoston digitointiin ja käyttöön ilman museolle aiheutuvia kustannuksia, mutta valitettavasti tämä ei onnistunut.

Halusin kuitenkin yrittää koota vanhoja kuvia Kaskisista ja suunnittelin arkiston mainostamista saadakseni käyttää siinä kopioita yksityishenkilöiden kuvista. Lapsuudenystäväni Sonja Lapveteläinen kertoi minulle laajasta kuva-arkistosta, joka koostuu Kaskisten entisen kaupunginjohtajan Helge Finellin kuvaamista ja erittäin huolelisesti dokumentoimista valokuvista. Ilokseni arkiston nykyinen haltija Tua Finell suhtautui ajatukseen Finellin arkiston liittämisestä Digikaskoon hyvin myönteisesti.

Digikasko on avoin multimedia-arkisto, johon kuka tahansa pääsee tutustumaan internetin välityksellä. Toivon että kaikki ne, joita vanhat kuvat Kaskisista kiinnostavat saavat niistä yhtä paljon iloa kuin minä olen saanut tämän projektin tekemisestä. Toivon myös, että kaskislaiset antaisivat omia vanhoja kuviaan arkiston käyttöön. Animoidut kuvat, jotka selvästi osoittavat kuinka kohteet ovat muutuuneet vuosien kuluessa, ovat arkiston erikoisuus.

Haluan kiittää Sonja Lapveteläistä ja Martin Bondea saamastani kannustuksesta, avusta ja tuesta tämän projektin osalta. Haluan myös kiittää Kaskisten kaupunkia hyvin positiivisesta asenteesta projektiin.Tammukuussa 2010, Rolf Sara
rolf.sara@gmail.com